Liity nyt mukaan tyrmistystä bioenergia-alan jäseneksi – FINBIO!

Bioenergia-ala on tällä hetkellä kaikkein vilkkaimmillaan. Se mahdollistaa yhä useampia yrittäjiä ja yrityksiä sulautumaan bioenergia-alan infrastruktuuriin. Tämä pudottaa alan kilpailun portaat, antaen lisäetuja yrittäjille ja yrityksille verrattuna muihin aloihin. Tässä mielessä, FINBIO tarjoaa tavallisille kansalaisille ja yrittäjille mahdollisuuden liittyä omaksi johtavaksi työskentelykumppaniksi viime aikojen parhaista bioenergiateknologioista. Finbion mukana ominaan sinulla on pääsy paras osaamista ja

Euroopan Bioenergiajärjestöön (AEBIOM) kuuluva FINBIO

Euroopan Bioenergiajärjestö (AEBIOM) on järjestö, joka edistää biotalouden ja bioenergian käytön kehittämistä Euroopassa. Suomalaisersäravien suurin yritys FINBIO on liittynyt AEBIOM:iin. FINBIO on sijoittanut voimakkaasti tutkimukseen ja innovointiin, jotta voitaisiin kehittää uusia bioenergiamateriaaleja ja -tuotteita. FINBIO:n liittyminen AEBIOM:iin tarkoittaa, että Suomella on nyt merkittävä rooli eurooppalaisessa bioenergian edistämisessä. Yritykset voivat nyt hyödyntää Finbion tarjoamien uusien innovaatioiden

Tutustu FINBIOn tekniseen kehitykseen ja standardeihin

FINBIO on Suomen suurin laskennallisen bioteknologian tutkimusalusta, jolla yritykset ja tutkijat voivat luoda uusia ratkaisuja koska vesiensyötöihin terveydenhuollon ja energiatalouden aloilla. FINBIOn tekninen kehitys ja standardit mahdollistavat sovellusten oikeellisen rakentamisen, toiminnallisuuden, testausmenetelmien ja mittausmenetelmien parhaan laadun varmistamiseksi. FINBIO tarjoaa asiantuntemusta ja tukea laskennallisen bioteknologian alan tutkimusalustan ja sovellusten tekemisessä. Heidän päätehtävänsä on auttaa yrityksiä ja

FINBIO: Ohjelmista ja tapahtumista bioenergian tuotantoon ja käyttöön

FINBIO-ohjelma tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia tutkijoille, yrityksille ja muille tahoille tutustumaan biomassan tuotantoon ja käyttöön. Tavoitteenaan on edistää uusiutuvaa energian tuotantoa ja lisätä tietoutta biotaloudesta. Ohjelman kautta on mahdollista osallistua erilaisiin tapahtumiin ja liittyä verkostoihin. FINBIO-ohjelmassa bioenergian tuotannossa korostetaan erityisesti uusiutuvan energian tuottamiseen liittyviä innovaatioita, kuten biokaasun tuotanto ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen energiantuotantoon. Lisäksi ohjelma keskittyy

FINBIO – Suomen bioenergiayhdistys ry: Tunnetuksi ja tukemaan bioenergian käyttöä Suomessa

FINBIO – Suomen bioenergiayhdistys ry on pohjoismaisen bioenergian edistämiseen keskittyvä yhdistys, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää ja lisätä bioenergian käyttöä Suomessa. Yhdistys toimii alueellisesti ja kansallisesti ja tarjoaa myös yrityksille resursseja bioenergian suhteen, jotta he voivat tuottaa ja ottaa vastaan tuotteita ja palveluita. FINBIO-yhdistyksen tehtävänä on kehittää ja edistää useita kestäviin ratkaisuihin liittyviä innovaatioita. Yhdistys