Euroopan Bioenergiajärjestöön (AEBIOM) kuuluva FINBIO

Euroopan Bioenergiajärjestö (AEBIOM) on järjestö, joka edistää biotalouden ja bioenergian käytön kehittämistä Euroopassa. Suomalaisersäravien suurin yritys FINBIO on liittynyt AEBIOM:iin. FINBIO on sijoittanut voimakkaasti tutkimukseen ja innovointiin, jotta voitaisiin kehittää uusia bioenergiamateriaaleja ja -tuotteita.

FINBIO:n liittyminen AEBIOM:iin tarkoittaa, että Suomella on nyt merkittävä rooli eurooppalaisessa bioenergian edistämisessä. Yritykset voivat nyt hyödyntää Finbion tarjoamien uusien innovaatioiden ja tuotteiden kaltaista ympäristöystävällisten teknologioiden tuottamiseen. Koska FINBIO:lla on vahva tausta biotalouden edistämisessä, Suomi voi nyt auttaa muuta maata alueellisen bioenergian arvojen ja todellisuuden edistämisessä.

FINBION liittyminen AEBIOM:iin tuo Suomelle hyvin merkittäviä etuja. Bioenergian kokeilemattomat tutkimushankkeet tutkitaan Euroopassa ensimmäisten joukossa, ja Finbio voi olla mukana luomassa biotaloutta alueella. Tilaisuudella rajat ylittävien innovaatioiden luominen auttaa parantamaan paikallista työvoimaa ja ympäristökasvoa useissa maissa ympäri Eurooppaa.

Euroopan Bioenergiajärjestö AEBIOMille jäsenyritysten verkosto FINBIO astui viime vuonna. FINBIO on merkittävä organisaatio, joka edustaa samanaikaisesti yli 200 biopolttoaineiden tuottajaa ja käyttäjää Suomessa. FINBIO:n päätehtävät ovat bioenergia-alan edunvalvonta, tutkimus ja ammattietiikka. Lisäksi he myös edistävät lainsäädännön kehittymistä Suomessa ja tekevät yhteistyötä paikallisen hallituksen kanssa kestävien polttoainesektorien tarpeisiin.

FINBIO:n pyrkimykset ja tavoitteet kuuluvat jatkuvaan lainsäaeanteen parantamiseen, markkinoiden laajentamiseen ja bioenergian osuuden lisäykseen osana energia-alaa. Ne ovat myös tukeneet suomalaisia yrityksiä liittymissss Euroopan ympaerisyys poilttoaineiden puhdistamisen alusta loppuun -terveyteen, sosiaaliseen tulevaisuuteen ja ymparistoon.

FINBIO on vastaanottanut AEBIOMin jasenmaksullansa aktiivinen paikkana Euroopan bioenergiajaktsijarjestoman alalla. He ovat tehneet tyotae useiden erilaisten hankerikkeiden toteuttamiseksi seka antaneet palautetta lainsaadantaan, juridisiin menettelyihin ja eurooppalaisiin suneilmiisiin. Tama panos on merkittaiselti auttanut AEBIOMia osirisitsemaan parempia ratkaisuja joihkin bioenergialle tenharvinaisuusongelmiin, minka ansista Suomea ei voisi unhoita.

Euroopan bioenergiajärjestö AEBIOM on viime aikoina päättänyt hyväksyä uuden jäsenen. FINBIO (Suomen biopolttoaineselvitys) liittyi jäsenenä joulukuussa 2019, ja tuli näin ollen 25:nnessa jäsenvaltiossa.

FINBIO on vuonna 2004 perustettu yksityisen ja julkisen sektorin yhteistoimintaorganisaatio, jonka tavoitteena on edistää bioenergian ympäristöystävällisen ja taloudellisen kestävien polttoaineiden käyttöönoton edistämistä Suomessa. Yhdistys hoitaa ja kehittää suomalaista bioenergian selvitystoimintaa ja tekee työtä bioenergia-alan alueiden toimijoiden välillen yhtiöiden ja muiden yhteisöjen itsensä ja asettamien ehtojen pohjalta.

FinBIOn liittymisellä AEBIOMiin FinBIO varmistaa paikkansa biopolttoainekehityksen eturintamassa. AEBIOM on keskittynyt Euroopan teollisuuden biopohjaisten polttoaineiden kehittymiseen ja lainsäädännön edistymiseen. Euroopan komission ilmastostrategian mukaisesti AEBIOM tarjoaa Euroopan unionille mahdollisuuden olla valppaana tutkimus- ja innovointiympäristön mukana uudentyyppisten biopolttoaineiden mukana antimista.

Euroopan bioenergiajärjestö AEBIOM:in kuuluvana jäsenenä FINBIO on aiemmin vaikuttanut Suomen bioenergia-alan edistämiseen ja kehittämiseen. FINBIO on suomalainen liikeorganisaatio, joka sai alkunsa vuonna 1993 muutaman energia- ja ympäristöalan kehittäjän voimin. Vastuullisen energiantuotannon ja ekosysteemipalveluiden edistämiseksi se on keskittynyt laaja-alaisiin toimintoihin biotalouden, energiamarkkinoiden, lainsäädännön ja päätöksenteon sekä tutkimuksen ja innovaation ohjelmien tukemiseen.

FINBIOn Euroopan bioenergiajärjestön (AEBIOM) jäsenyys tukee tehokkaasti sen tekemiä toimia. FINBIO edustaa Suomen näkemystä eurooppalaisissa unionin poliittisissa foorumeissa. Jokaisella jäsenmaalla on kuitenkin oikeus nimetä omasta joukkueestaan mukaan tietty määrä edustajia, jotka voivat osallistua keskusteluihin. Pidettyjen kokouksien pohjalta voi suunnitella ja toteuttaa yhdessä laajempia hankkeita biotalouden hyväksi. Vuosien varrella FINBIO on ollut mukana useiden erityyppisten projektien toteuttamisessa, niin kansallisesti kuin unionitasolla.

FINBIOn kautta Suomesta löytyy monia mahdollisuuksia olla mukana paitsi Euroopan bioenergian edistymiseen, myös globaalissa biotaloudessa. Toiminta on tarjonnut Suomelle erinomaisen mahdollisuuden mm. yhteistyöhön muiden maiden kanssa biotalouden menestystekijöiden avulla, mihin suurimmalla osalla maanosista on jo velkaa. EU:n bioenergiamarkkinoiden koontimisesta aiheutuvat taloudelliset hyödyt huomioonottaen FINBIO:n kaikki toimet tukevat Eurooppalaisen liiketoiminnan kilpailukykyisyyttä ja turvaavat energian hintojen alhaisuuden tulevaisuudessa.