FINBIO: Ohjelmista ja tapahtumista bioenergian tuotantoon ja käyttöön

FINBIO-ohjelma tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia tutkijoille, yrityksille ja muille tahoille tutustumaan biomassan tuotantoon ja käyttöön. Tavoitteenaan on edistää uusiutuvaa energian tuotantoa ja lisätä tietoutta biotaloudesta. Ohjelman kautta on mahdollista osallistua erilaisiin tapahtumiin ja liittyä verkostoihin.

FINBIO-ohjelmassa bioenergian tuotannossa korostetaan erityisesti uusiutuvan energian tuottamiseen liittyviä innovaatioita, kuten biokaasun tuotanto ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen energiantuotantoon. Lisäksi ohjelma keskittyy edistämään energian sertifiointitekniikan kehittämistä sekä tehostamaan ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä toimenpiteitä.

FINBIO-ohjelman tapahtumia on kattavasti eri puolilla Suomea. Tapahtumissa verkostoidutaan yritysten, tutkimusorganisaatioiden sekä julkisen hallinnon edustajien välillä ja esitellään alan muutoksia ja innovaatioita bioenergian tuotannon ja kulutuksen alueilla. Lisäksi ohjelman tarjoamilla tapahtumilla tarjotaan mahdollisuus jakaa tietoa, oppeja sekä verkostoja. Niistä saatava hyöty onkin oleellinen osa ohjelman toiminnalle.

Suosittelemme kaikille FINBIO-ohjelmaan liittyviin tapahtumiin osallistumista. Se on loistava tilaisuus oppia uutta ja saada kontakteja alan ammattilaisiin.

FINBIO tarjoaa kattavat ohjelmat ja tapahtumat, jotka on tarkoitettu bioenergian tuotannon ja käytön edistämiseen Suomessa. Ohjelmiin ja tapahtumiin kuuluvat muun muassa bioenergia-alan tutkimusryhmien, alan yritysten ja muiden tutkimusorganisaatioiden verkostomatkat. FINBIO-ohjelmat ja -tapahtumat antavat osallistujille mahdollisuuden tutustua ja verkostoitua yhteistyökumppaneitaan kanssa.

Tulevissa tapahtumissa voi esimerkiksi vierailla tehtaassa ja tutustua paikan päällä toimiviin käytäntöihin ja tapoihin, seurailla asiantuntijoiden esiintymisiä ja osallistua erilaisiin työpajoihin ja mittauksiin. Nämä tapahtumat ovat myös oiva mahdollisuus luoda kontakteja alan toimijoiden välillä ja jakaa ajatuksia ja ideoita bioenergian tuottamiseen sekä hyödyntämiseen uusien innovaatioiden muodossa.

FINBIO tarjoaa myös useita erilaisia ohjelmia alan parhaille osaajille. Näitä ohjelmia ovat muun muassa ammattikehittymiseen suunnattu FINBIO Koulutuspolku -ohjelma, joka sisältää tiiviit oppimis- ja harjoittelukursseja, joiden tarkoitus on auttaa ihmisiä kehittymään biotalouden asiantuntijoiksi. Lisäksi FINBIO-ohjelmassa on erilaisia laitosverkkoyhteistyöverkostoja, joissa tutkimus- ja kehityshankkeet saavat virtaa.

Jos haluat nextillisyyttä bioenergian tuotantoon ja käyttöön, tutustu FINBIO-ohjelmiin ja -tapahtumiin! Niiden avulla voit informoida muita ja kanssani jakaa kehitys- ja innovointihankkeita.

FINBIO eli Suomen Bioenergiaohjelma tuottaa ja edistää bioliikenteen tuotantoa ja käyttöä edistäviä tapahtumia ja ohjelmia. Tuloksena on lisätty tietoisuus bioenergian tuotannosta ja käytöstä sekä alan osaamisen kehittämisestä. Bioenergia on ympäristöystävällinen energialähde, joka hyödyntää biologisia materiaaleja tuottamaan energian tarvitsemiseen.

FINBIO-ohjelman tavoitteena onkin edistää bioenergian kestävien investointien kehittymistä: tapahtumista ja ohjelmista tutkitaan uusia tapoja ja edistetä mahdollisuuksien toteuttamista, minimoidaan energiantuotannon suurimpia haittoja luonnolle ja vahvistetaan monimutkaista logiikkaa, jota bioenergian tuotannon ja kulutuksen edistymisen ehdot vaativat.

FINBIO on vuonna 2015 käynnistynyt ohjelma, jonka tarkoituksena on vahvistaa bioenergian tuotantoa ja käyttöä Suomessa. Ohjelman toimialueet ulottuvat uusiutuvasta energiasta hankinnassa, energianhallinnassa ja biotalouden edistämisessä.

FINBIO järjestää jatkuvasti erilaisia tapahtumia, joista saa hyödyllisiä tietoja bioenergian tuotantoon ja käyttöön. Tapahtumien sisältöön kuuluu usein esimerkkejä ja työkaluja bioenergialle, alan uusimpia kehityskohteita sekä oikeanlaisen operatiivisen kokonaisuuksien itsehallinnan mahdollisuuksia ja mallinnusta. FINBIOn tapahtumissa puhutut yritykset ja tutkijat ovat aina parhaita alansa asiantuntijoita.

Suomalaisuuden ja bioenergian tuottamiseen liittyvät asiat jatkavat yhä suurempaa nousua. FinBIOn asiantuntijaverkosto on ottanut askeleen eteenpäin ja viime aikoina on saatu kuulla uusia ohjelmia ja tapahtumia bioenergian tuotantoon ja käyttöön.

Yksi FinBIOn leimallinen ohjelma on “Rakentava energiayhteiskunta”. Tarkoituksena on lisätä tietoa ja energiaa kestävien ratkaisujen tuottaminen sekä vahvistaa edistymistä energiayhteiskunnan rakentamisessa. Ohjelmassa toteutetaan alueellisia ja kansallisia projekteja, joissa paikallinen omarahoitus on aktiivista.

FinBIO järjestää myös tapahtumia, jotka tuovat esille uusia innovaatioita ja tutkimustuloksia ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Yksi tämän vuoden tapahtumista on Bioenergy Day 2020 Turussa. Tapahtuma rakentaa keskustelua bioenergian haasteista sekä tarjoaa foorumin rikastuttavalle vuoropuhelulle alan ammattilaisten, tutkijoiden ja markkinoiden edustajien välillä.